Lexem - ceny
Fotka Lubosa Smidaka
Kombinovana vlajka nemecka a slovenska

Ceny

Tarify za preklad a korektúru

Preklad zo slovenčiny do nemčiny 17 EUR / NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny 15 EUR / NS
Preklad úradne overený 26 EUR / FS
Korektúry textov 7 EUR / NS

NS (normostrana) = 1800 znakov vrátane medzier
FS (fyzická strana) = jeden list papiera obsahujúci text, spravidla formát A4

Cena sa u nás vypočítava zo zdrojového jazyka, pri textoch vo formáte .doc dostanete presnú cenovú ponuku ešte pred záväznou objednávkou.

Príplatok pre texty prijaté v inej ako elektronickej podobe (vytlačené alebo odfotografované strany, PDF bez rozpoznania textu) = 30%

Náš bežný časový limit vyhotovenia prekladu je 5 NS za jeden pracovný deň. Deň prevzatia východiskového textu od objednávateľa a deň odovzdania prekladu objednávateľovi sa do limitu nezarátava.

Príplatok za urgentné vypracovanie prekladu, príp. prácu cez víkend = 30%

Tarify za tlmočenie

Tlmočenie (konzekutívne) 49 EUR / 1 hod

Stravu a prípadné ubytovanie pri dlhších tlmočeniach spravidla zabezpečuje objednávateľ, ale je predmetom dohody.

Pri tlmočeniach v zahraničí alebo mimo Bratislavy bežne zabezpečujeme aj odvoz zákazníka na základe individuálnej dohody (k dispozícii komfortné osobné auto typu kombi).

Cena za tlmočenie je hodinová - 49 EUR / 1 hod. Počíta sa každá začatá hodina, tarifa zahŕňa prestávky a prerušenia.

Minimálna sadzba za tlmočenie je 110 EUR

Fotka Lubosa Smidaka
+421 907 985 104
lexem@lexem.sk